Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

Betón pre pozemné a inžinierske stavby

       Vyrábame a dodávame betón podľa požiadaviek technickej normy STN EN 206-1.

Využitie pre betónové konštrukcie na stavbe ako aj na montované - prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb z betónu,

rovnako aj na stavbách pozemných komunikácií, vozoviek, parkovísk, účelových a iných stavieb cestnej infraštruktúry. 

        Zabezpečíme pre Vás aj výrobu vodostavebného betónu spĺňajúceho technickú normu STN-12390-8.

Vodostavebný betón je vhodné využiť pri konštrukciách kde je dlhodobo nutné, aby odolával vplyvu vody a zvýšenej vlhkosti. 

 • C08/10 – X0...(SK) – Cl 0,1 – Dmax16 – S3
 • C12/15 – X0...(SK) – Cl 0,1 – Dmax16 – S3
 • C16/20 – XC1.(SK) – Cl 0,1 – Dmax16 – S3
 • C20/25 – XC2.(SK) – Cl 0,1 – Dmax16 – S3
 • C25/30 – XC3.(SK) – Cl 0,1 – Dmax16 – S3 
 • C25/30 – XC2,........................(SK) – Cl 0,1 – Dmax16 – S3 (VODOSTAVEBNÝs max. priesakom 50 mm podľa STN EN12390-8   bez odolnosti voči sír. agr. 
 • C25/30 – XC4,XD2,XA2,XF2.(SK) – Cl 0,1 – Dmax16 – S3 (VODOSTAVEBNÝs max. priesakom 50 mm podľa STN EN12390-8   bez odolnosti voči sír. agr. 
 • C30/37 – XC4,XD2,XA2,XF2.(SK) – Cl 0,1 – Dmax16 – S3 (VODOSTAVEBNÝs max. priesakom 50 mm podľa STN EN12390-8   bez odolnosti voči sír. agr. 
 • C30/37 – XC4,XD2,XA2,XF4.(SK) – Cl 0,1 – Dmax16 – S3 (VODOSTAVEBNÝs max. priesakom 50 mm podľa STN EN12390-8   bez odolnosti voči sír. agr. 
 • C35/45 – XC4,XD2,XA2,XF4.(SK) – Cl 0,1 – Dmax16 – S3 (VODOSTAVEBNÝs max. priesakom 50 mm podľa STN EN12390-8   bez odolnosti voči sír. agr. 
 • C35/45 – XC4,XD2,XA2,XF4.(SK) – Cl 0,1 – Dmax16 – S4 (VODOSTAVEBNÝs max. priesakom 50 mm podľa STN EN12390-8   bez odolnosti voči sír. agr. 
 • CB III

Rovnako dodávame aj kvalitné cementové potery využiteľné pre doplnkové stavebné práce pri vyrovnávaní povrchov, konštrukcii spádov,

či riešení izolačných vrstiev v interiéroch budov. 

 • C12/15 – X0 (SK) – Cl 0,1 – Dmax4 – S2 POTER 1 FR.
 • C12/15 – X0 (SK) – Cl 0,1 – Dmax8 – S2 POTER 2 FR.
 • C16/20 – X0 (SK) – Cl 0,1 – Dmax4 – S2 POTER 1 FR.
 • C16/20 – X0 (SK) – Cl 0,1 – Dmax8 – S2 POTER 2 FR.

 Odporúčame Vám vyžiadať si vždy individuálnu cenovú ponuku pre konkrétnu zákazku, pretože na základe konkrétnej požiadavky odberateľa

 je vo väčšine prípadov možné dohodnúť priaznivejšiu individuálnu cenu

Využite prosím formulár na získanie cenovej ponuky, alebo nás kontaktujte prostredníctvom betonslovakia@gmail.com či telefonicky.

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah